Bruls, stop met brullen!

2021 is pas een paar uur oud.
Het is op veel plekken een onrustige nacht geweest, er is veel schade veroorzaakt, en er waren veel incidenten waar de veiligheid in het geding kwam.
Hoewel de daadwerkelijke balans van de jaarwisseling nog moet worden opgemaakt laat zelfbenoemd redder des vaderlands Hubert Bruls zich er niet van weerhouden om voortijdig zijn conclusies te trekken.

Zo is volgens Bruls onomstotelijk bewezen dat een verbod op consumentenvuurwerk de druk op de zorg, en het werk van hulpdiensten aanzienlijk verlicht.
Het is buitengewoon knap dat de heer Bruls dit op nieuwjaarsdag al voor 13:00 weet te concluderen, terwijl de politie zelf vorig jaar op 7 januari pas met definitieve cijfers naar buiten kwam. Het ministerie van justitie en veiligheid had zelfs tot 12 juli nodig om met een gedegen evaluatie van de jaarwisseling naar buiten te treden.

In sommige berichten die vanuit de ziekenhuizen naar buiten komen wordt niet gesproken over een drastische verlaging van de druk op de zorg tijdens nieuwjaarsnacht. Zo heeft bijvoorbeeld de Dokterswacht in Friesland een zeer drukke jaarwisseling beleefd.
Daar waar door de spoedeisende hulp wel over een rustige jaarwisseling wordt gesproken, lijkt deze afname van de druk eerder te danken aan de huidige lockdown dan aan het vuurwerkverbod.
Zo zegt Hoofd spoedeisende hulp Luuk Tomson van het ziekenhuis in Emmen tegen RTV Drenthe: “Als mensen wat minder mogen en vroeger naar huis gaan, zie je dat alcohol ook minder problemen veroorzaakt.”

Dan de door Bruls genoemde verlichting van het werk van de hulpdiensten.
Uit landelijke cijfers blijkt dat er via het P2000 netwerk afgelopen jaarwisseling bijna 30% minder alarmeringen waren in vergelijking met de jaarwisseling van 2019/2020.
Het is op dit moment echter volstrekt onmogelijk om te concluderen dat die afname het gevolg is van het verbod op consumentenvuurwerk, of van het feit dat bijvoorbeeld de horeca dit jaar gesloten was vanwege de corona maatregelen.
Bovendien zijn er berichten uit het hele land dat de hulpdiensten juist een hele drukke jaarwisseling achter de rug hebben.
Dit strookt niet met het beeld wat de heer Bruls wil schetsen.

Door voortijdig conclusies te trekken en zich niet te laten hinderen door enige kennis van zaken, laat de heer Bruls zien dat hij niet spreekt vanuit zijn plichtsgevoel naar het Nederlandse volk, maar vanuit een diepgaande persoonlijke afkeer van de Nederlandse vuurwerktraditie.
Een springlevende traditie die bij de mensen in hun DNA zit en ook deze jaarwisseling weer zonder al te veel vuurwerkslachtoffers in ere is gehouden.

De heer Bruls, die een volksvertegenwoordiger zegt te zijn, vecht op zijn politieke titel een persoonlijke strijd uit om een gekoesterde traditie verboden te krijgen.

Wij willen dat nooit laten gebeuren!
Jij toch ook niet? Meld je aan via www.hvlv.nl/lidworden, en help ons strijden om onze traditie te behouden.

Het Vuurwerk Liefhebbers Verbond
Samen staan we sterk!

Plaats een opmerking

Je email adres word niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *