De NVB & het AD

Vanmorgen stond onder andere in het Algemeen Dagblad weer een artikel over de Nederlandse Vuurwerkbond. Deze keer vanwege de vele bedreigingen die er aan hun adres werden geuit naar aanleiding van hun plan voor de toekomst van de Nederlandse vuurwerktraditie.

Het Vuurwerk Liefhebbers Verbond distantieert zich met klem van iedere vorm van dreiging en geweld!
Onze strijd voor het behoud van de Nederlandse vuurwerktraditie is gestoeld op een houding van redelijkheid, en wordt gestaafd door onderbouwbare feiten.
Binnen zo’n opstelling hebben bedreigingen en geweld geen bestaansrecht!

Wij zijn dan ook op zijn zachtst gezegd verbaasd dat het AD in haar artikel doet alsof het dreigen met geweld de norm is binnen de vuurwerkliefhebbers gemeenschap. Zowel binnen het kamp van de voorstanders als het kamp van de tegenstanders van de Nederlandse vuurwerktraditie vind men individuen die zich excessief opstellen en bedreigingen en geweld niet schuwen. HVLV weet echter dat deze individuen, uit welk kamp dan ook, in de verste verte geen representatieve afspiegeling van de gemeenschappen zijn. In beide gevallen treft men doorgaans keurige mensen, die allemaal een oplossing voor een probleem willen vinden. Er is tussen deze kampen alleen een meningsverschil over de invulling van die oplossing.

Verder heeft HVLV de nodige kritiek over de de journalistieke invulling van het artikel van het AD. Zo noemt het AD de NVB een Non-profit organisatie, terwijl simpel te achterhalen valt dat de NVB grote financiële belangen heeft bij het doorgaan van hun eigen plan. In het onwaarschijnlijke geval dat hun plan geïmplementeerd wordt, zijn juist zij degenen die tegen betaling de benodigde opleiding en certificering gaan verzorgen die benodigd is zodat er in verenigingsverband shows met consumentenvuurwerk geschoten mogen worden.
Tevens laat de auteur van het artikel zich er niet van weerhouden om de positieve effecten van het eenmalige vuurwerkverbod van afgelopen jaarwisseling te overdrijven.
Zo claimt de auteur dat dankzij het vuurwerkverbod ‘de politie plots niet steevast hoefde mee te rijden met brandweer en ambulance, om te voorkomen dat hulpdiensten bestookt worden’ zonder dat ze u daarbij vertelt dat tijdens voorgaande jaarwisselingen ook niet steevast door de politie met andere hulpdiensten mee werd gereden.
De auteur claimt verder dat boosheid ervoor zorgt dat liefhebbers een definitieve evaluatie van de jaarwisseling niet afwachten. Deze uitspraak is zeer ironisch gezien het feit dat diverse prominente voorstanders van een vuurwerkverbod, zoals Hubert Bruls en Jesse Klaver, zich er ook niet van konden weerhouden om het eenmalige vuurwerkverbod te bejubelen nog voordat er een gedegen evaluatie op tafel ligt.

Het artikel van het AD geeft een prachtig inzicht over hoe er in de media over vuurwerkliefhebbers wordt gedacht, of, over hoe bepaalde mensen binnen de media willen dat er over vuurwerkliefhebbers wordt gedacht.
HVLV betreurt dit ten zeerste.
Wij weten dat de gemiddelde vuurwerkliefhebber een voorbeeldige Nederlander is die zich stoort aan de veelvoud aan problemen tijdens de jaarwisseling, en daar net zoals de tegenstanders van de vuurwerktraditie een oplossing voor wil vinden.
Wij weten echter ook dat plannen zoals die van de Nederlandse Vuurwerkbond, of een totaal verbod op consumentenvuurwerk, die problemen nooit op gaan lossen.

Het Vuurwerk Liefhebbers Verbond.

Samen staan we sterk!

Meer om te lezen:

Deel dit bericht: