Het Vuurwerk Liefhebbers Verbond evalueert de jaarwisseling!

Welk effect heeft het eenmalige vuurwerkverbod gehad?

2021 is inmiddels 10 dagen oud, en dat betekent dat er ondertussen een hele hoop data en
berichtgeving beschikbaar is over hoe de bijzondere jaarwisseling van 2020 op 2021 is verlopen.
Meningen van voor- en tegenstanders van een vuurwerkverbod lopen sterk uiteen, maar hoe zit het nu
echt?

HVLV dook in de cijfers om een gedegen evaluatie over de jaarwisseling op te stellen, en de
hamvraag te beantwoorden: Welk effect heeft het eenmalige vuurwerkverbod gehad?