Fabel: Vuurwerk opslag is gevaarlijk

Feit:

Dit is deels waar. De opslag van illegaal vuurwerk kan namelijk tot levensgevaarlijke situaties leiden. De opslag van Nederlands consumentenvuurwerk is echter volstrekt veilig en brengt geen noemenswaardige risico’s met zich mee. De Nederlandse vuurwerkimporteurs en vuurwerkwinkels moeten aan strenge voorschriften voldoen zoals bijvoorbeeld:

·       Een vuurwerkopslagplaats moet gebouwd zijn van beton en steen. Logisch dat er ook wel gesproken wordt over vuurwerkbunkers;

·       In de vuurwerkopslagruimte is een brandmeldinstallatie met rookmelders verplicht. Ook moet de bunker voorzien zijn van een sprinklerinstallatie;

·       De vuurwerkopslagruimten moeten jaarlijks geïnspecteerd worden door een gecertificeerde keuringsinstantie. Ook vanuit Veiligheidsregio’s, Omgevingsdiensten en gemeentelijke overheden worden zowel voor als tijdens de vuurwerkverkoopdagen controles uitgevoerd.

U ziet het, niets wordt aan het toeval overgelaten. Een brand in een vuurwerkopslagruimte is vrijwel uit te sluiten door de strikte veiligheidsvoorschriften. En al zou er brand in een vuurwerkopslagruimte ontstaan, dan zal de sprinklerinstallatie ervoor zorgen dat het beginnende brandje direct geblust wordt. Het overige vuurwerk, dat grotendeels uit karton en klei bestaat, wordt daarbij nat gemaakt waardoor het niet meer kan ontbranden. Zoals een vuurwerkverkoper wel eens zei: ‘in een vuurwerkbunker is de kans groot dat je verdrinkt, niet dat je verbrandt’.

Heel anders is het gesteld met de opslag van illegaal vuurwerk. Dit vuurwerk wordt in schuurtjes, slaapkamers, op zolders en in loodsen opgeslagen zonder dat ook maar enige veiligheidsvoorzieningen zijn getroffen. Een explosie in een opslag van illegaal vuurwerk kan, afhankelijk van het soort vuurwerk en de hoeveelheid vuurwerk, schade toebrengen aan naastliggende woningen.  Geen prettig idee als uw buurman illegaal vuurwerk in huis heeft. De kans hierop neemt met een permanent vuurwerkverbod alleen maar toe.

Meer om te lezen:

Deel dit bericht: