Stichting HVLV

Over ons

Wie zijn wij?

HVLV is een stichting zonder winstoogmerk.

Het Vuurwerk Liefhebbers Verbond is een stichting zonder winstoogmerk, opgericht door en voor vuurwerkliefhebbers. Wij zetten ons met passie in voor imagoverbetering- en het behoud van de Nederlandse vuurwerktraditie. Na het eenmalige verbod op het afsteken van consumentenvuurwerk tijdens de jaarwisseling van 2020 op 2021 werd ons duidelijk dat het nu, meer dan ooit, noodzakelijk is om een krachtig en eensgezind geluid te laten horen vóór het behoud van deze mooie traditie.

De traditie van het afsteken van consumentenvuurwerk voor de viering van het oud en nieuw is op 1 december 2015 opgenomen op de nationale inventaris van het cultureel en immaterieel erfgoed, en daarmee een officieel erkende traditie geworden. En dat is niet voor niets; het overgrote deel van de Nederlanders geniet jaarlijks van deze speciale manier om het jaar af te sluiten.

Dit geeft ons alle reden om ons keihard in te zetten voor het voortbestaan van dit mooie volksgebruik.

Het doel van HVLV

Het behouden van de vuurwerktraditie

Wij constateren dat de jaarlijkse berichtgeving in de media over de vuurwerktraditie doorspekt is met onjuistheden, aannames en halve waarheden. Dit zet het Nederlandse consumentenvuurwerk onterecht in een verkeerd daglicht. Daarom willen wij duidelijkheid scheppen. Wij willen de burger en de politiek van feitelijke informatie voorzien zodat men het hele verhaal heeft en niet enkel het eenzijdige verhaal dat aangedragen wordt door de anti-vuurwerk lobby. Dat is om twee redenen erg belangrijk:

  • De onjuiste en negatieve berichtgeving neemt de focus weg bij de daadwerkelijke problemen: het (misbruik van) illegaal vuurwerk en vandalisme;
  • Daarnaast stuurt het de publieke opinie in de richting van een oplossing welke helemaal geen oplossing is. Consumentenvuurwerk verbieden draagt namelijk niet bij aan een oplossing voor de problematiek die men ervaart tijdens de jaarwisseling.

Illegaal vuurwerk, vooral het zware knalvuurwerk blijft een groot probleem en de handhaving en aanpak van de handel daarin is al jaren ontoereikend. Samen met de onjuiste en negatieve berichtgeving in de media versterkt dit de onterechte afkeer die mensen tegen de vuurwerktraditie ontwikkelen.

Men heeft hierdoor de indruk gekregen dat een verbod op al het consumentenvuurwerk een goede oplossing zal zijn voor de slachtoffers, de schade en de overlast die mensen jaarlijks ervaren.

Het verbieden van consumentenvuurwerk zal deze problemen echter niet oplossen. Sterker nog, nadat het tijdelijke vuurwerkverbod in 2020 is aangekondigd, lijkt het er steeds meer op dat een verbod op consumentenvuurwerk sommige problemen juist verergert!

consumentenvuurwerk tijdens de jaarwisseling van 2020 op 2021 werd ons duidelijk dat het nu, meer dan ooit, noodzakelijk is om een krachtig en eensgezind geluid te laten horen vóór het behoud van deze mooie traditie.

De traditie van het afsteken van consumentenvuurwerk voor de viering van het oud en nieuw is op 1 december 2015 opgenomen op de nationale inventaris van het cultureel en immaterieel erfgoed, en daarmee een officieel erkende traditie geworden. En dat is niet voor niets; het overgrote deel van de Nederlanders geniet jaarlijks van deze speciale manier om het jaar af te sluiten.

Dit geeft ons alle reden om ons keihard in te zetten voor het voortbestaan van dit mooie volksgebruik.

Dit is waar wij om de hoek komen kijken.

Voor ons is het heel simpel.

Wij werpen ons op als vertrouwd gesprekspartner van beleidsmakers, media, en alle andere organisaties en individuen die hun beleid of mening willen vormgeven aan de hand van betrouwbare feiten en onderbouwde argumenten. Wij onderwijzen, wij lichten in, en zijn altijd bereid om mee te denken.

Wij vinden dat de focus van media en politiek zou moeten liggen daar waar de problemen zijn en er oplossing gevonden kunnen worden:

 

• Het terugdringen van het gebruik en de handel in illegaal vuurwerk zodat levensgevaarlijke situaties worden voorkomen;
• Het tegengaan van misbruik van vuurwerk zodat vuurwerkschade voorkomen wordt en hulpverleners niet belaagd worden;
• Inzetten op preventie en voorlichting zodat mensen verantwoordelijk kunnen omgaan met vuurwerk;

Op deze manier kunnen alle Nederlanders, jong en oud, op een verantwoorde manier blijven genieten van de Nederlandse vuurwerktraditie met mooi en veilig consumentenvuurwerk. Daar doen we het voor!