Fabel: Vuurwerk is erg slecht voor het milieu

Feit:

Vuurwerk wordt al jaren als een grote milieuvervuiler geportretteerd. Dit komt waarschijnlijk door de grote rookontwikkeling die men bij vuurwerk ziet. Echter, vuurwerk is vele malen minder schadelijk voor het milieu dan men doet voorkomen. Volgens onderzoek is bewezen dat vuurwerk in Nederland slechts 0,97% verantwoordelijk is voor de totale uitstoot broeikasgassen tijdens de oudjaarsdag.

Geringe vervuiling milieu door zware metalen in vuurwerk

De vervuiling door zware metalen uit de pyrotechnische componenten zijn gering. Deskundigen van het RIVM hebben de effecten  van de Enschedese vuurwerkramp (ruim 177 ton aan vuurwerk) onderzocht op mens en natuur. Zo is er volgens het onderzoek ‘geen verhoogde lichaamsbelasting’ van de onderzochte stoffen aangetroffen. Ook is aangetoond ‘dat de explosie niet gezorgd heeft voor een significante toename van de gehalten in de bodem’.

Effect op milieu minimaal

Vuurwerk is niet goed voor het milieu, dat valt niet te ontkennen. Maar dat zijn wel meer dingen die wij als mensen doen voor ons vermaak. De vraag die daarom gesteld zou moeten worden: heeft het oudejaarsvuurwerk een dusdanig effect op het milieu dat het verboden moet worden? Die vraag kunnen we met nee beantwoorden, want de effecten zijn minimaal en kortstondig.

Meer om te lezen:

Deel dit bericht: