Dit is hem dan: De Brandbrief

Dit is de allesbepalende brandbrief, namens Het Veiligheidsberaad ondertekend door burgemeester Hubert Bruls en namens de VNG door burgemeester Van Zanen, op basis waarvan de regering heeft besloten om voor de tweede keer een ‘eenmalig’ verbod op siervuurwerk in te voeren.

Begin november 2021 zag alles er goed uit. Haagse bronnen meldden dat de regering niet voornemens was om weer een verbod op legaal siervuurwerk in te voeren, de importeurs waren reeds begonnen met het bevoorraden van de winkels. Het leek erop dat we de jaarwisseling op een traditionele wijze zouden gaan vieren. Zoals het hoort!

Maar toen las de regering deze brief.
Deze brief, waarin letterlijk NIETS staat wat de regering voor het lezen van deze brief niet had kunnen weten, heeft de regering op andere gedachten gebracht.

Geloven jullie het ook?
Wij ook niet.
Waarom bepleiten deze twee burgemeesters een vuurwerkverbod om de zorg te ontlasten, terwijl prominenten uit de zorgsector verklaarden dat een verbod op legaal siervuurwerk niet nodig was? Jaap van Dissel, Ernst Kuipers en Diederik Gommers zeiden allen dat een verbod op legaal siervuurwerk niet bijdraagt aan het ontlasten van de zorg. Dr. David Baden, Voorzitter van de landelijke vereniging van spoedeisendehulp artsen, ging zelfs nog verder door het vuurwerkverbod symboolpolitiek te noemen!

En waarom heeft de Haagse burgemeester, Jan van Zanen, deze brandbrief ondertekend? Eerder besloot hij dat een verbod op het afsteken van legaal siervuurwerk in zijn gemeente niet nodig was, maar vervolgens vond hij het blijkbaar wel een goed idee om legaal siervuurwerk landelijk te verbieden en ondertekende hij de brief als voorzitter van de VNG. Was hij misschien bang voor de gevolgen wanneer hij zijn inwoners op persoonlijke titel hun culturele erfgoed af zou nemen?

Of is deze brief opgesteld in overleg tussen Het Veiligheidsberaad en het Ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport, omdat Hugo de Jonge een bliksemafleider nodig had omdat hij de schuld zelf niet op zich wilde nemen? Want waarom zou een regering anders 180 graden draaien na het horen van NIETS NIEUWS?

Vragen, vragen, vragen..

Meer om te lezen:

Deel dit bericht: