Fabel: Politie kan beter handhaven door verbod

Feit:

Sinds de tijdelijke vuurwerkverboden zijn afgekondigd op 13 november 2020 en 19 november 2021, is het aantal meldingen van vuurwerkoverlast explosief gestegen. Het aantal meldingen is landelijk verdubbeld ten opzichte van vorig jaar. Daarnaast heeft de politie aangegeven de inzet van agenten met de jaarwisseling te gaan verdubbelen. Er zijn zelfs politiebronnen die aangeven dat er vermoedelijk overleg gevoerd wordt met defensie over de jaarwisseling 2020-2021. Als een vuurwerkverbod op veilig Nederlands consumentenvuurwerk de handhaving makkelijker zou maken zou die extra inzet van politieagenten niet nodig zijn toch? Men zou dan eerder een afschaling van de inzet mogen verwachten. Het tegendeel is waar.

Valt het u overigens niet op hoeveel vuurwerk er al wordt afgestoken sinds de afkondiging van het vuurwerkverbod? Vrijwel elke avond kunt u de zware dreunen van (voornamelijk) illegaal vuurwerk horen. Blijkbaar is het dus ijdele hoop dat de politie dit makkelijk kan handhaven.

De politie steekt daarnaast enorm veel tijd in het onderscheppen van illegaal vuurwerk. In 2020 is ruim twee keer zoveel illegaal vuurwerk onderschept dan in 2019. Vuurwerkhandelaren zagen hun omzet echter vervijfvoudigen. Kortom: voor de politie is het dweilen met de kraan open als een (permanent) vuurwerkverbod wordt ingesteld.

Voor agenten op straat klinkt een permanent vuurwerkverbod vast niet als muziek in de oren. Dat betekent namelijk dat zij veel minder vaak thuis, met hun gezin, de jaarwisseling kunnen vieren.

Meer om te lezen:

Deel dit bericht: