Fabel: Vuurwerk is massa-explosief

Vuurwerk is massa-explosief.

Feit:

Dit is deels waar. Om dit beter uit te leggen is het goed om te weten dat het vuurwerk ingedeeld wordt in verschillende categorieën, de zogenaamde gevarenklassen. Dit zijn de categorieën:

1.1         Gevaar voor massa-explosie met scherfwerking

1.2         Gevaar voor scherfwerking, geen gevaar voor massa-explosie

1.3         Gevaar voor brand, maar weinig gevaar voor scherfwerking en drukwerking

1.4         Gering gevaar voor ontploffing

Al het Nederlands consumentenvuurwerk is ingedeeld in de lichtste categorie, categorie 1.4. Alleen bij opslag van vuurwerk uit categorie 1.1 is er gevaar voor massa-explosie. Door classificatietesten van TNO is daarbij wel aangetoond dat vuurwerk in categorie 1.2 en 1.3 ook massa-explosief kan reageren als het gecombineerd opgeslagen ligt met vuurwerk uit de categorie 1.1. Dan moet er dus wel sprake zijn van een gecombineerde opslag met vuurwerk uit de categorie 1.1.

Lang niet al het vuurwerk is dus massa-explosief. Zeker niet het vuurwerk dat door erkende vuurwerkwinkels in Nederland wordt verkocht. Het is dus onmogelijk dat door Nederlands consumentenvuurwerk een explosie plaatsvindt zoals tijdens de vuurwerkramp in Enschede is gebeurd. In Enschede lag zwaar vuurwerk in enorme hoeveelheden opgeslagen, namelijk ruim 177 ton vuurwerk (onderzoeksrapport Commissie Oosting). Het grootste deel van dit vuurwerk viel in de categorie 1.3 (87%, ruim 153 ton). Ook lag er massa-explosief vuurwerk met categorie 1.1 opgeslagen. Die gecombineerde opslag van verschillende categorieën heeft voor de enorme explosies gezorgd. Bovendien waren de veiligheidseisen van destijds niet te vergelijken met de huidige voorschriften die gelden voor vuurwerkopslag.

Bij de Nederlandse vuurwerkwinkels ligt uitsluitend vuurwerk opgeslagen met gevarenklasse 1.4, niet massa-explosief dus. Dit betekent dat het bij een eventuele brand niet tot een gigantische klap zal leiden maar stuk voor stuk zal ontbranden.

One Response

Plaats een opmerking

Je email adres word niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *